Målsettinger 

 

Sesongen 2013/2014

Team Tempo kommer til å stille i flere løp sesongen 2013/2014.

Det er foreløpig ikke avklart hvem som skal kjøre hvilke løp, men foreløpig kan det se ut som det blir som følger:

 

Mush Synnfjell: Ole Sigleif med A-spannet

Vikerfjell løpet: Ole Sigleif med A-spannet, Eline med unghundene

Hallingløpet: Ole Sigleif med A-spannet, Eline med unghundene

Finnmarksløpet 500: Ole Sigleif

 

Vårt overornede mål er Finnmarksløpet, og vi satser for å vinne dette. Ole Sigleif skal kjøre det denne sesongen, og han er godt i gang med egentreningen for å kunne gjøre en best mulig jobb på sleden. I tillegg jobber han daglig med enkeltindividene for å knytte sterkere bånd, noe vi ser på som en forutsetning for å få de til å prestere selv når de er svært slitne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eline "rookie of the year"

Finnmarksløpet 2011

Team Tempo